epoxy

Epoxy

Epoxy og polyester er begge såkaldte kunstharpikser. De er tokomponente, dvs. at der skal en base og en hærder til før at den kemiske hærdning kan finde sted. Der er flere årsager til at jeg har valgt Epoxy fremfor polyester. Først og fremmest fordi den ophærdede Epoxy er 100% vandtæt – det er polyester ikke, den skal overfladebehandles med en topcoat. Med andre ord, så er det påsmurte lag harpiks, ved anvendelse af Epoxy, vandtæt hele vejen igennem , og kan derfor tåle slag og ridser, uden at tætheden bliver kompromitteret.

Polyester er baseret på styren, og udsender nogle meget skadelige dampe under oplægningen, og det kan jeg ikke bruge, når jeg bygger mit akvarie indendørs, i et fungerende akvarierum med fisk. Til gengæld er polyester billig i forhold til Epoxy, og blandingsforholdet mellem base og hærder behøver ikke at være så nøjagtigt.

Epoxy er ikke ufarligt, dog består faren ikke i giftige dampe, men kræft- og andre risici ved kontakt med huden. MAL kode er 00-6. Den ophærdede Epoxy er fuldstændig giftfri, men for en sikkerheds skyld har jeg købt fødevaregodkendt – som må bruges i vandtanke mv.

Når man blander Epoxy base med hærder, så starter den kemiske proces omgående, og afhængig af den anvendte hærder, så har man mellem 30-90 minutter at arbejde i. Det gælder altså om at have planlagt sit arbejde, og ikke blande ret meget harpiks ad gangen. Det sidste er også fordi den kemiske proces udvikler varme, og jo mere harpiks der blandes, desto mere varme udvikles, og det kan faktisk selvantænde hvis man er meget uheldig.

Blandingsforholdet mellem base og hærder vil fremgå af produktet. I mit tilfælde er det 100:60 Der skal røres længe i Epoxyen, men ikke piskes, så der kommer for mange luftbobler, hvilke senere skal trykkes ud. I modsat fald svækkes styrken.

epoxydunke

Den primære Epoxy jeg vil anvende, indkøbt i Tyskland, og anbefales til akvariebrug. Arbejdstid 45 minutter

dansk indkøbt epoxy

En anden, og meget dyrere Epoxy som jeg har købt i Danmark. Blandingsforholdet er lidt anderledes 100:50 og arbejdstiden er hele 90 minutter. Jeg regner med at bruge den til det første lag

sikkerhedsudstyr

Det er skrappe sager, så flere hold handsker skal i brug. Jeg vil også have et forklæde på, og så vil jeg bære min opløsningsmiddelmaske, for en sikkerheds skyld

værktøj til påsmøring af epoxy

Påsmøringen er relativt simpel og kan foregå med pensel i hjørnerne og rulle på de store flader. Specialrulle til at klemme luftlommer ud. Brug noget gammelt grej der bare kan smides ud, i stedet for at skulle rengøre med acetone, eller køb billige pensler og ruller.
Der går stort set en rulle til hver blanding, så køb rigeligt ind

datablad

Der følger en fornuftig dokumentation med det tyske produkt, hvoraf det fremgår at produktet er velegnet til vandtætning af akvarier og terrarier