erfaring

Erfaringer

Her beskriver jeg de erfaringer jeg har erhvervet, dels undervejs i akvariebyggeriet, og dels om opstart og drift af akvariet.

Erfaringer under byggeriet:

 

  1. Støbeplade var ikke det rigtige valg af krydsfiner. Det er faktisk god kvalitet finer, og ret billigt, men der er ingen klæbemidler der kan fæstne på det, så det skal slibes i bund på alle de flader der skal belægges med glasfiber, og det er 5,5 m2 hvilket er et kæmpe arbejde, der sviner, og som jeg ikke havde regnet med. Jeg er blevet foreslået at bruge den film som pladerne er belagte med, som eneste vandtætning, men det turde jeg simpelthen ikke, og det ville heller ikke have kunnet lade sig gøre med den måde jeg har valgt at lave styrkeopbygningen på, hvor hele konstruktionen er skruet sammen på kryds og tværs – altså masser af skruehuller i fineren.
  2. Jeg handlede først Epoxy med http://www.ekomposit.dk men fandt senere ud af at det var meget billigere at købe ind i Tyskland, og så fik jeg oven i købet noget Epoxy som var specielt velegnet til akvarier (fødevaregodkendt) breddermann-kunstharze.de her kunne jeg have sparet kr. 1000,-
  3. Jeg skulle nok have sat alle benene på et vandfast materiale, i fald der skulle komme meget vand på gulvet fra en evt. læk af enten dette akvarium eller et af de andre jeg har i lokalet. Måske kan det klares med en gang Epoxy rundt om dem alle, nede ved foden.
  4. Jeg lærte et trick i dag, som jeg skulle have benyttet mig af. For at gardere sig mod helligdage, og for at kunne tjekke epoxylagets tykkelse, kan man give de forskellige lag forskellig farve. Fx starte med hvid og så tilsætte mørkere og mørkere farver.
  5. Epoxy er ikke tixotropisk. Det vil sige at det ændrer ikke viskositet af at blive kraftigt omrørt. Til gengæld har det vist sig at det ændrer viskositet ved fysisk opvarmning. De første 3 opstrøg lavede jeg med en ret kold Epoxy, og den var meget sej. De sidste 2 lavede jeg med Epoxy som havde stået inde i akvariekælderen ved 23 grader, og den var betydeligt nemmere at arbejde med.
  6. Glasset var tungt, men hvis jeg havde haft adgang til nogle sugekopper, og kunne have fået et par mand til at hjælpe mig, kunne jeg sagtens have isat glasset selv. Det fordoblede næsten prisen at jeg fik glarmesteren og hans to hjælpere til at lave dette arbejde, som ikke var så krævende som jeg havde gået og frygtet.

Erfaringer efter byggeriet:

Sumpen larmer, eller rettere indløbet til sumpen larmer. Det er der en relativ simpel måde at slippe for, men det kræver at jeg får sænket mit panikrør en centimeters penge – et såkaldt Herbie overflow. Det fordrer igen at akvariet enten tømmes, så jeg kan skubbe røret nedad, eller at jeg skærer røret af mens der er vand i akvariet. Det skal jeg lige tygge lidt på.


Det viste sig at den langsgående forstærkning på frontglasset var for klein i dimensionen, så den knækkede. I skrivende stund er situationen uafklaret, men akvariet står kun halvt fyldt med vand, og forstærkningen skal skiftes ud med en kraftigere og tværstiveren skal gøres bredere – det var nemlig den der slap fæstningen.

Jeg er også svært bange for at Tec7 ikke er det helt rigtige valg idet jeg tror det har en for stor shoregrad, altså er for hård og dermed ufleksibel. Det vil dog bare være en næsten uoverstigelig opgave at skifte den ud, så jeg må finde på noget andet.
Summa summarum er at alt vandet skal tømmes af akvariet for at udbedre skaderne, men så kan jeg jo få klaret det ovenstående problem ved samme lejlighed.


Jeg har ikke varmelegemer i akvariet, det har samme temperatur som rummet det står i, hvilket vil sige ca. 24 grader. Det viser sig nu, at det er en kæmpe fordel, da der ikke dannes nævneværdig kondens på undersiden af mine lyskasser, som derfor formentlig holder længere, og lyslisterne er heller ikke så udsatte.


Det var meningen at jeg ville afprøve mine sikkerhedssystemer, men de er nu blevet afprøvet på “den hårde måde” idet der har været et lynnedslag der har slået fejlstrømsrelæet fra, men vi har været væk i fire dag. Helt som ventet var vandniveauet faldet til højden på hovedindløbsrøret, og det overskydende vand løbet i kloaken via overløb i sump. Da jeg satte strøm til igen, viste det sig at kredsløbet stadig virker, på trods af den lavere vandstand. Dermed er risikoen for at sumpen tømmes helt, og pumpen brænder sammen, minimal.


Der er meget svæv i vandet. Det er ikke nødvendigvis fordi der er mere end i mine andre akvarier, men det ser bare ud af mere i dette. Det har formentlig noget at gøre med dels at der er en større dybde i forhold til et 530 liters akvarium, at baggrund og sider er sorte og fordi der er væsentligt mere lys. Jeg har lavet et lille indvendigt filter i et klippemodul, som er bestykket med et lille powerhead og fyldt med almindeligt fint filtervat, men efter en uges drift ser det ikke ud til at gøre den store forskel.
Hvis det fortsætter, og jeg ikke kan affinde mig med det, må jeg se om jeg kan skrue op for hastigheden på min hovedpumpe der trækker sumpen, men det vil jeg helst undgå. Dels bruger det jo noget mere strøm, og dels så tror jeg på at den biologiske filtrering har det bedst ved relativt lav gennemstrømningshastighed.


Det viser sig nu at have været et lille mirakel at jeg ikke fik vand ud på gulvet ved det føromtalte lynnedslag. Hver gang jeg foretager vandskift og slukker pumpen, så stiger vandstanden i sumpen faretruende, og jeg har måttet stille på kugleventilen til tilløbet. Det er jo bare noget bøvl, for så går der tid med at få den korrekt indstillet igen. Som konsekvens heraf, monterede jeg en tilbageløbsventil på udløbsrøret. Det satte så flowet en del ned, så jeg skruede op på mellemste niveau på pumpen.
Nu passede tilløb af vand med overløbets kapacitet, når jeg slukkede pumpen og simulerede et strømsvigt. Imidlertid løb der for meget vand ud, idet Herbie overflowet var sat for dybt. Det resulterede i at sumpen løb tør inden vandstanden i akvariet nåede op hvor der igen løb vand i panikrøret. Efter en del eksperimenteren, fandt jeg frem til den højde Herbie overflowet skulle stå i, for at systemet kunne virke ved en lavere vandstand, altså når pumpen sætter igang igen efter et strømsvigt. Det er testet to gange, så mon ikke det virker når det evt. bliver alvor.